ÇELİK KALİTELERİ KALİTE STANDARTLARI HESAPLAMALAR DÖKÜMANLAR FABRİKA KARİYER HABERLER VE MEDYA

Hammadde Testleri

Hammaddeden standartlara uygun olarak alınan numunelere uygulanır.

Çekme Testi
Darbe Testi
Katlama Testi
Kimyasal Analiz
 

ÇEKME TESTİ
Çekme test vasıtasıyla, sıcak haddelenmiş yapısal çeliklerin kalitelerin belirlenmesindeki faktör olan akma mukavemeti, çekme mukavemeti ve % uzama değerleri hesaplanır. EN-10025 standardına göre malzemelerin akma ve çekme mukavemetlerine bakılarak ilgili kaliteye uygunluğu test edilir..

  


DARBE TESTİ 
Darbe test cihazı vasıtasıyla, sıcak haddelenmiş yapısal çeliklerin kırılma tokluğu değerleri hesaplanır ve EN-10025 standardına göre malzemelerin ilgili standart ve kaliteye uygunluğu test edilir.KİMYASAL TEST (SPEKTROMETRE TEST)
Spektrometre cihazı vasıtasıyla, sıcak haddelenmiş yapısal çeliklerin kimyasal analizi yapılarak EN-10025 standardına göre malzemelerin ilgili standart ve kaliteye uygunluğu test edilir. Spektrometre ile 14 elemente kadar kimyasal analiz, Metal mikroskobu ve numune hazırlama cihazlarımız yardımıyla (taşlama,parlatma,dağlama) ile kaynak ve malzemeden mikro yapı incelemesi yapılmaktadır.BÜKME TESTİ
Bükme testi ürün hammaddesinden numune alınarak 90 ve 120 derece bükülmesi vasıtasıyla soğuk şekillendirmeye uygunluğu test edilir.