ÇELİK KALİTELERİ KALİTE STANDARTLARI HESAPLAMALAR DÖKÜMANLAR FABRİKA KARİYER HABERLER VE MEDYA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İSG Politikası

Şirket olarak faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin kanunlarında yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği ve Mevzuatı ile ilgili sektörel yükümlülüklere uymak.

 

Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, taşeronlarımızı, müşterilerimizi ve ziyaretçilerimizi İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinçlendirmek.

 

Tanımlanmış potansiyel risklerin etkin bir şekilde üstesinden gelinebilmesi için gerekli her alanda acil eylem planı gerçekleştirmek.

 

Şirket içinde meydana gelebilecek kazaları ve mesleki hastalıkları gerekli yerlere raporlamak ve analiz etmek. Bu hususta gereken düzeltici ve önleyici faaliyetleri yönetmek.

 

Şirket içinde meydana gelebilecek kazaları minimize etmek.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatını etkin bir şekilde uygulayarak ve performansını sürekli iyileştirmelerle, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, kaza ve meslek hastalıklarını önlemek.