ÇELİK KALİTELERİ KALİTE STANDARTLARI HESAPLAMALAR DÖKÜMANLAR FABRİKA KARİYER HABERLER VE MEDYA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çevre Politikası

Çevre Politikası Çevre Politikası

MMZ’nin çevre tutumu üç ana başlık altında toplanabilir.

1)Geri dönüşüm: Hedefimiz, çeliğin yüksek geri dönüşüme sahip doğasını üretimimizin diğer bölümlerine de yansıtmaktır. Su ve yağ devrelerimizin tamamen kapalı devre olması kayıplara olanak vermez. Ayrıca biyolojik atıklar tesislerimizde arıtılmadan belediye kanalizasyonlarına verilmez.

2)Atık Yönetimi: Atık yönetimi sistemiz, yeni ekipmanların dağıtılmadan önce eskilerinin teslimatını gerektirir. Böylelikle atıkların düzgün bir şekilde ayrıştırıldığından ve çevreye olan zararlarının en düşük seviyeye indirildiğinden emin olabilmekteyiz.

3)Yeşil Çevre: Tesislerimizde içinde yaşadığımız doğaya yüksek düzeyde önem göstermekteyiz. Bu alandaki hedefimiz, yalnızca Türkiye çapında değil, Dünya çapında örnek gösterilecek bir fabrika olmaktır. Bu amaç uğrunda mümkün olan en sağlıklı düzeyde yeşil alan ve hayat, çevre düzenlemelerimize katılmaktadır. 

 

Çevre ile ilgili konularda her türlü yasal gereklilikleri yerine getirmek.

 

Personelimizi ve tedarikçilerimizi bilinçlendirmek, etkin kullanım ve geri kazanım çalışmalarını özendirip destekleyerek, enerji ve doğal kaynakların tüketimini en aza indirmek, çevre kirliliğini önlemek ve çevreyi korumak.

 

Çevre yönetim sisteminin performansının etkisini sürekli izlemek ve iyileştirmek.